Adress till nya hemsidan www.psv.webber.se


www.labowling kommer att släckas ner 2019-09-02

Information

Serieansvarig för säsongen 2017-2018 är Gunhild Mårtensson.

Matchprotokollen skall faxas på nr: 040131381 eller på mail till gh.martensson@gmail.comPENSIONÄRSSERIEN I BOWLING


Pensionärsserien bildades 1987 då ett antal 8-mannalag slöt sig samman och spelade

mot varandra i en division. Verksamheten bedrevs utan någon fast organisation.


Sedan 1989, efter att ytterliggare lag anslutit sig, samlas representanter för anslutna

klubbar till ett planeringsmöte i april varje år då riktlinjerna för kommande spelår

fastlägges. Mötets beslut och överenskommelser verställes av en vald kommitté av

3 ledamöter.


Idag deltager 25 klubbar med 47 st. 8-mannalag, indelade i 6 divisioner och 13 st.

4-mannalag indelade i 2 divisioner. Vi spelar europeiskt spelsätt med banpoäng. Efter varje seriematch faxar hemmalaget, direkt efter matchen, protokoll över resultatet till Gunhild Mårtensson som ansvarar för resultatredovisningen.


Seriekommittén består av:


Yvonne Ådrén, Birgitta Åström, Britt-Marie Nilsson och Gunhild Mårtensson


Första tisdagen i maj månad arrangeras en mästerskapstävling i 4 klasser där årets mästare bland pensionärerna koras.


Kontakt:


Yvonne Ådrén


Birgitta Åström


Britt-Marie Nilsson


Gunhild Mårtensson


Webbansvarig:


Lars Andersson